Jungtinis Štabas

Lietuvos kariuomenės naujienos

Apie valdybą

Valdybos J6 uždaviniai: planuoti, organizuoti ir kontroliuoti operacijų ryšių ir informacinių sistemų (toliau – RIS) paramą; identifikuoti ir vertinti trūkstamus RIS pajėgumus operacijoms; planuoti ir organizuoti Jungtinio štabo aprūpinimą RIS. Valdybos J6 funkcijos:   dalyvauja operacijų planavimo, vykdymo ir palaikymo Read more…


Apie valdybą

Valdybos paskirtis – užtikrinti veiksmingą karinių operacijų planavimą bei koordinuoti Lietuvos kariuomenės pajėgų ir atskirų karinių vienetų veiklą, susijusią su karinėmis operacijomis. Karinė operacija – kariniai veiksmai vykdant strategines, taktines ar administracines karines užduotis (misijas) ir mokymus. VALDYBOS J5 UŽDAVINIAI: Read more…


Apie valdybą

Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Personalo ir administravimo valdyba J1 yra Jungtinio štabo struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jam keliamus uždavinius ir atliekantis Jungtinio štabo nuostatuose jam nustatytas funkcijas. Personalo ir administravimo valdybos J1 paskirtis – užtikrinti efektyvų personalo planavimą ir jo dalyvavimą Read more…


Apie valdybą

VALDYBOS J4 UŽDAVINIAI: planuoti ir valdyti operacinių pajėgų logistinį aprūpinimą bei palaikymą Lietuvoje ir užsienyje; formuoti kolektyvinio rengimo reikalavimus operacinių pajėgų ir logistines funkcijas vykdantiems kariniams vienetams, formuoti kvalifikacinius reikalavimus operacinių pajėgų logistikos specialistams, operacinius (logistikos) reikalavimus materialinėms vertybėms, jų Read more…


REABILITACIJA

1. Prevencinė reabilitacija skiriama kariams, grįžusiems iš tarptautinių operacijų, individualiai nuo 7 iki 14 kalendorinių dienų. Reabilitacijos trukmę nustato Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos (toliau – KMT) Karo medicinos centro (toliau – KMC) fizinės medicinos ir reabilitacijos karo medicinos Read more…


ASMENINIAI SIUNTINIAI LIETUVOS KARIAMS, DALYVAUJANTIEMS TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE

Lietuvos karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, artimieji gali siųsti asmeninius siuntinius į tarnybos vietas. Paprastai asmeninių siuntinių siuntimas, esant galimybei, organizuojamas prieš Šv. Velykas, prieš Šv. Kalėdas arba kitais atvejais. Kiekvienu konkrečiu atveju dėl siuntinių siuntimo kariams artimieji yra informuojami asmeniškai. Read more…


Apie valdybą

Doktrinų ir kovinio rengimo valdybos paskirtis – užtikrinti kovinio rengimo reikalavimų rengimą operacinėms pajėgoms, kolektyvinio rengimo koordinavimą ir kontrolę, planuoti ir organizuoti jungtinius Lietuvos kariuomenės ir tarptautinius mokymus, Lietuvos kariuomenės doktrininių leidinių rengimą, rinkti informaciją apie identifikuotas pamokas, apibendrinti jas Read more…


Afganistano Goro provincijos policininkai sėkmingai baigė eilinį bazinį patrulio kursą

Vasario 9 d. Afganistano Goro provincijos sostinėje Čagčarane įsikūrusioje provincijos policijos būstinėje Lietuvos vadovaujamos policijos operacinės mokymo ir sąveikos grupės (POMSG) kariai įteikė pažymėjimus policijos bazinį patrulio kursą baigusiems 63 Goro policininkams. Šešių savaičių trukmės kursuose policininkams buvo perduotos teorinės Read more…


Goro provincijoje PAG-14 atliko sėkmingą oro patrulį į Lalva Sar Jangal rajono centrą

Vasario 7 dieną Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG-14) kariai apsilankė Goro provincijos Lalva Sar Jangal rajono centre, kuris nutolęs 100 kilometrų į rytus nuo Čagčarano miesto. Patrulio tikslas buvo įvertinti PAG vykdomus projektus šiame rajone, saugumo situaciją, Read more…


Padedami lietuvių kolegų Afganistano kariai tobulina karinius įgūdžius

Padedami lietuvių kolegų Afganistano kariai tobulina karinius įgūdžius 2012-02-03 Šią savaitę NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos grupės (PAG-14) Afganistano nacionalinės armijos (ANA) mokymo instruktoriai Afganistano nacionalinės armijos kariams surengė sunkiojo kulkosvaidžio naudojimo ir inžinerijos, improvizuotų Read more…