LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

2018-07-26

Gynybos štabo viršininkas vykdantis Lietuvos kariuomenės vado funkcijas, gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras pasveikino Lietuvos karo akademijos absolventus.

Skaityti plačiau
2018-07-26

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe apsilankė Prancūzijos ir Lietuvos nuolatiniai atstovai prie NATO, Prancūzų ambasadorė Hélène Duchêne ir Lietuvos ambasadorius Vytautas Leškevičius.

Skaityti plačiau
2018-07-25

Liepos 25 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko generolo majoro Vitalijaus Vaikšnoro kvietimu, Lietuvoje lankėsi Varšuvoje esančios Lenkijos kariuomenės operacinės vadavietės (angl. – Armed Forces Operational Command) vadas generolas leitenantas Slawomir Wojciechowski.

Skaityti plačiau
Misijos

Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministerija

Lietuvos kariuomenė

Nato