Grįžo kariai iš tarptautinės operacijos Afganistane

Jungtiniame štabe vyko iškilminga karių, grįžusių iš tarptautinės operacijos Afganistano Islamo Respublikoje „Tvirta parama“, sutikimo ceremonija. 9 kariai vykdė pareigas Vakarų regiono mokymo ir konsultavimo vadavietėje Herate (angl. Train Advice Assist Command-West, TAAC-W) ir Kandaharo oro uosto štabe. Už sėkmingai įvykdytas užduotis kariams dėkojo Jungtinio štabo viršininkas brg. gen. Vilmantas Tamošaitis. Primindamas, kad šis pereinamasis… Tęskite Grįžo kariai iš tarptautinės operacijos Afganistane skaitymą

NATO vadovaujama Tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacija Afganistane

2001 m. rugsėjo 11 d. įvykę teroristiniai išpuoliai Niujorke ir Vašingtone, nusinešdami per 3 000 žmonių gyvybių, stipriai sukrėtė pasaulį. Tai buvo pirmoji tokio didelio masto ataka prieš Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) po Antrojo pasaulinio karo, kuri sudrebino visą pasaulį. Išpuolio kaltininkai greitai identifikuoti kaip tarptautinės teroristinės organizacijos Al-Qaeda lyderiai ir nariai. Organizacijos lyderis –… Tęskite NATO vadovaujama Tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacija Afganistane skaitymą

Apie valdybą

Valdybos J6 uždaviniai: planuoti, organizuoti ir kontroliuoti operacijų ryšių ir informacinių sistemų (toliau – RIS) paramą; identifikuoti ir vertinti trūkstamus RIS pajėgumus operacijoms; planuoti ir organizuoti Jungtinio štabo aprūpinimą RIS. Valdybos J6 funkcijos:   dalyvauja operacijų planavimo, vykdymo ir palaikymo procese; dalyvauja NATO, ES ir koalicinių pajėgų operacijų RIS paramos planavime; nustato operacinėms pajėgoms kovinio… Tęskite Apie valdybą skaitymą

Apie valdybą

Valdybos paskirtis – užtikrinti veiksmingą karinių operacijų planavimą bei koordinuoti Lietuvos kariuomenės pajėgų ir atskirų karinių vienetų veiklą, susijusią su karinėmis operacijomis. Karinė operacija – kariniai veiksmai vykdant strategines, taktines ar administracines karines užduotis (misijas) ir mokymus. VALDYBOS J5 UŽDAVINIAI: rengti karinių operacijų planus, dalyvauti karinių operacijų vadovavimo ir palaikymo procesuose; rengti Jungtinio štabo veiklos… Tęskite Apie valdybą skaitymą

Apie valdybą

Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Personalo ir administravimo valdyba J1 yra Jungtinio štabo struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jam keliamus uždavinius ir atliekantis Jungtinio štabo nuostatuose jam nustatytas funkcijas. Personalo ir administravimo valdybos J1 paskirtis – užtikrinti efektyvų personalo planavimą ir jo dalyvavimą operacijose, personalo bei štabe rengiamų dokumentų administravimą. PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO VALDYBOS UŽDAVINIAI: planuoti žmoniškųjų išteklių… Tęskite Apie valdybą skaitymą

Apie valdybą

VALDYBOS J4 UŽDAVINIAI: planuoti ir valdyti operacinių pajėgų logistinį aprūpinimą bei palaikymą Lietuvoje ir užsienyje; formuoti kolektyvinio rengimo reikalavimus operacinių pajėgų ir logistines funkcijas vykdantiems kariniams vienetams, formuoti kvalifikacinius reikalavimus operacinių pajėgų logistikos specialistams, operacinius (logistikos) reikalavimus materialinėms vertybėms, jų atsargoms (ar jų apribojimams) ir paslaugoms; planuoti ir koordinuoti operacinių pajėgų transportavimą bei perdislokavimą, jų… Tęskite Apie valdybą skaitymą

REABILITACIJA

1. Prevencinė reabilitacija skiriama kariams, grįžusiems iš tarptautinių operacijų, individualiai nuo 7 iki 14 kalendorinių dienų. Reabilitacijos trukmę nustato Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos (toliau – KMT) Karo medicinos centro (toliau – KMC) fizinės medicinos ir reabilitacijos karo medicinos gydytojas, atsakingas už prevencinės reabilitacijos planavimą ir organizavimą (toliau – KMC gydytojas, atsakingas už prevencinę… Tęskite REABILITACIJA skaitymą

ASMENINIAI SIUNTINIAI LIETUVOS KARIAMS, DALYVAUJANTIEMS TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE

Lietuvos karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, artimieji gali siųsti asmeninius siuntinius į tarnybos vietas. Paprastai asmeninių siuntinių siuntimas, esant galimybei, organizuojamas prieš Šv. Velykas, prieš Šv. Kalėdas arba kitais atvejais. Kiekvienu konkrečiu atveju dėl siuntinių siuntimo kariams artimieji yra informuojami asmeniškai.                                      Asmeninių siuntinių kariams, dalyvaujantiems tarptautinėse operacijose, surinkimą iš artimųjų ir pristatymą į surinkimo vietą Lietuvoje… Tęskite ASMENINIAI SIUNTINIAI LIETUVOS KARIAMS, DALYVAUJANTIEMS TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE skaitymą

Apie valdybą

Doktrinų ir kovinio rengimo valdybos paskirtis – užtikrinti kovinio rengimo reikalavimų rengimą operacinėms pajėgoms, kolektyvinio rengimo koordinavimą ir kontrolę, planuoti ir organizuoti jungtinius Lietuvos kariuomenės ir tarptautinius mokymus, Lietuvos kariuomenės doktrininių leidinių rengimą, rinkti informaciją apie identifikuotas pamokas, apibendrinti jas ir pateikti Jungtinio štabo viršininkui. VALDYBOS J7 UŽDAVINIAI: nustatyti Lietuvos kariuomenės operacinėms pajėgoms / kariniams… Tęskite Apie valdybą skaitymą

Reagavimo į orlaivius ir laivus prie Baltijos valstybių sienų duomenys. 2014 12 08-14 d.

Gruodžio 8-14 d. Baltijos valstybių oro erdvę saugantys NATO oro policijos naikintuvai kilo 21 kartą atpažinti ir palydėti prie Baltijos valstybių sienų skridusių Rusijos Federacijos orlaivių. Tai didžiausias iki šiol įvykdytų reagavimo skrydžių per savaitę skaičius ir kartu didžiausias iki šiol stebėtas Rusijos karinis aktyvumas oro erdvėje prie Baltijos valstybių – per savaitę pastebėta ir… Tęskite Reagavimo į orlaivius ir laivus prie Baltijos valstybių sienų duomenys. 2014 12 08-14 d. skaitymą