Jungtinis Štabas

Lietuvos kariuomenės naujienos

Kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas lankėsi Italijos ir Ispanijos kariuomenių jungtiniuose operacijų štabuose

Vasario 2-6 d. Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas brigados generolas Algis Vaičeliūnas ir jo vadovaujama Jungtinio štabo ir Krašto apsaugos ministerijos Tarptautinių ryšių ir operacijų departamento atstovų delegacija lankėsi Ispanijos ir Italijos kariuomenių jungtiniuose štabuose.

Vizito metu Lietuvos krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės atstovai susitiko su Ispanijos ir Italijos jungtinių operacijų štabų vadovybe, susipažino su šių štabų užduotimis, funkcijomis, struktūra, vadovavimu tarptautinėms operacijoms.

Susitikimuose buvo diskutuojama ir keičiamasi tarptautinių operacijų planavimo ir vykdymo patirtimi. Daugiausiai dėmesio skirta Afganistanui ir NATO vadovaujamų Tarptautinių paramos saugumui pajėgų (angl. International Security Assistance Force, ISAF) operacijai Afganistane, aptarta šalių patirtis steigiant Afganistano nacionalinės kariuomenės vienetus Afganistano Vakarų regione, įgyvendinant infrastruktūros atkūrimo projektus. Taip pat buvo aptartas veiksmų koordinavimas ISAF Vakarų regioninės vadavietės atsakomybės rajone ir saugumo užtikrinimo regione klausimai, artėjant Afganistano Respublikos Prezidento rinkimams.

„Mes turėjome puikią progą iš arčiau susipažinti su mūsų sąjungininkių operacijų planavimo, vykdymo ir palaikymo ypatumais, perimti jų patirtį, aptarti tarptautinių operacijų aktualijas. Užmegzti kontaktai padės glaudžiau bendradarbiauti ir kartu vykdyti operacijas ISAF Vakarų regione“, – sakė brg. gen. A. Vaičeliūnas.

Lietuva, Ispanija ir Italija dalyvauja ISAF operacijoje Afganistane ir vadovauja Provincijų atkūrimo grupėms (PAG) kaimyninėse provincijose: Goro, Bagdžio ir Herato. Visos šios grupės priklauso Vakarų regiono vadavietei. Italijos generolas vadovauja Vakarų regioninei vadavietei, o Ispanijos karininkas tradiciškai yra šios regioninės vadavietės štabo viršininkas. Pagrindinė Provincijos atkūrimo grupių užduotis – padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijose, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti.

Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas įkurtas 2008 metų balandžio 23 d. Štabo užduotis – užtikrinti veiksmingą operacinį vadovavimą jam pavestoms Lietuvos kariuomenės operacinėms pajėgoms ir efektyvų karinių operacijų įvykdymą. Nuo 2008 metų rugsėjo 1 d. Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas perėmė vadovavimą Lietuvos tarptautinėms operacijoms, tarp jų ir Lietuvos vadovaujamai Provincijos atkūrimo grupei Afganistano Goro provincijoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *