Apie valdybą

Doktrinų ir kovinio rengimo valdybos paskirtis – užtikrinti kovinio rengimo reikalavimų rengimą operacinėms pajėgoms, kolektyvinio rengimo koordinavimą ir kontrolę, planuoti ir organizuoti jungtinius Lietuvos kariuomenės ir tarptautinius mokymus, Lietuvos kariuomenės doktrininių leidinių rengimą, rinkti informaciją apie identifikuotas pamokas, apibendrinti jas ir pateikti Jungtinio štabo viršininkui.

VALDYBOS J7 UŽDAVINIAI:

 • nustatyti Lietuvos kariuomenės operacinėms pajėgoms / kariniams vienetams kovinio rengimo reikalavimus bei kontroliuoti jų vykdymą;
 • vykdyti Lietuvos kariuomenės pajėgų ir atskirų karinių vienetų kovinės parengties lygio kontrolę;
 • planuoti ir organizuoti jungtinius Lietuvos kariuomenės ir tarptautinius mokymus;
 • rengti Lietuvos kariuomenės jungtinių pajėgų, kariuomenės pajėgų rūšių, funkcinių sričių doktrinas, taktikos vadovėlius bei kovinį rengimą reglamentuojančius dokumentus;
 • rinkti informaciją apie operacijose ir mokymų metu identifikuotas pamokas ir apibendrinti jas.

DOKTRINŲ SKYRIAUS FUNKCIJOS:

 • organizuoja Lietuvos kariuomenės jungtinių operacijų, Sausumos pajėgų, Karinių oro pajėgų, Karinių jūrų pajėgų, Specialiųjų operacijų pajėgų ir funkcinių sričių doktrinų bei taktikos vadovėlių rengimą;
 • nustato kovinį rengimą reglamentuojančių dokumentų ir leidinių poreikį, sudaro kovinio rengimo dokumentų hierarchiją;
 • tobulina Lietuvos kariuomenės jungtinių pajėgų, kariuomenės pajėgų rūšių ir funkcinių sričių doktrinas, taktikos vadovėlius ir kovinį rengimą reglamentuojančius dokumentus atsižvelgiant į identifikuotas pamokas;

KOVINIO RENGIMO SKYRIAUS FUNKCIJOS:

 • nustato kovinio rengimo reikalavimus ir kontroliuoja vykdymą;
 • inicijuoja arba organizuoja ir koordinuoja kovinį rengimą reglamentuojančių dokumentų rengimą;
 • organizuoja Lietuvos kariuomenės operacinių pajėgų kovinio/karinių vienetų kolektyvinio kovinio rengimo tobulinimą atsižvelgiant į identifikuotas pamokas;
 • inicijuoja ir vykdo Lietuvos kariuomenės jungtinių ir tarptautinių mokymų planavimo procesą, koordinuoja karinių vienetų dalyvavimą tarptautiniuose mokymuose;
 • organizuoja Lietuvos kariuomenės jungtinių ir tarptautinių mokymų vertinimą, analizuoja jas ir teikia ataskaitas;
 • analizuoja ir apibendrina duomenis apie karinių vienetų parengties būklę, problemas.

IDENTIFIKUOTŲ PAMOKŲ SKYRIAUS FUNKCIJOS:

 • organizuoja ir koordinuoja Lietuvos kariuomenės įgytos patirties procesą reglamentuojančių dokumentų rengimą;
 • organizuoja informacijos apie Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų įgytą patirtį (geriausia operacijų, tarptautinių pratybų, kt.) surinkimą;
 • rengia išvadas ir teikia rekomendacijas dėl siūlomų priemonių įgyvendinimo ir atsakingų struktūrinių vienetų (asmenų) paskyrimo ;

Įrašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *