Apie valdybą

Valdybos J6 uždaviniai:

 • planuoti, organizuoti ir kontroliuoti operacijų ryšių ir informacinių sistemų (toliau – RIS) paramą;
 • identifikuoti ir vertinti trūkstamus RIS pajėgumus operacijoms;
 • planuoti ir organizuoti Jungtinio štabo aprūpinimą RIS.

Valdybos J6 funkcijos:  

 • dalyvauja operacijų planavimo, vykdymo ir palaikymo procese;
 • dalyvauja NATO, ES ir koalicinių pajėgų operacijų RIS paramos planavime;
 • nustato operacinėms pajėgoms kovinio rengimo ir aprūpinimo reikalavimus RIS srityje;
 • kontroliuoja operacinių pajėgų pasirengimą vykdyti RIS paramą;
 • koordinuoja kariuomenės, civilinės valdžios, tarptautinių, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų sąveiką RIS srityje, planuojant ir vykdant operacijas;
 • identifikuoja ir vertina trūkstamus RIS pajėgumus operacijoms ir teikia pasiūlymus Jungtinio štabo viršininkui dėl jų poreikio;
 • dalyvauja Lietuvos kariuomenės RIS pajėgumų vystymo procese;
 • planuoja ir organizuoja Jungtinio štabo aprūpinimą RIS;
 • organizuoja Jungtinio štabo RIS paramą.
 • dalyvauja inicijuojant ir vykdant Lietuvos kariuomenės jungtinių ir tarptautinių mokymų planavimo procesą;
 • koordinuoja karinių vienetų dalyvavimą tarptautiniuose RIS mokymuose;
 • organizuoja jungtinių Lietuvos kariuomenės ir tarptautinių mokymų RIS paramą;
 • koordinuoja Lietuvos kariuomenės pajėgų ir atskirų karinių vienetų veiklos planų rengimą ir vykdymą RIS srityje;
 • nustato kovinio rengimo reikalavimus RIS srityje ir koordinuoja jo eigą;
 • dalyvauja organizuojant ir vykdant kovinės parengties kontrolę;
 • atstovauja Lietuvos kariuomenei nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, institucijose, NATO ir ES operacinio lygmens darbiniuose susitikimuose RIS srityje;
 • planuoja Jungtinio štabo ir koordinuoja kariuomenės karinių vienetų tarptautinį karinį bendradarbiavimą RIS srityje;
 • dalyvauja rengiant jungtinių pajėgų, kariuomenės pajėgų rūšių bei funkcinių sričių doktrinas ir taktikos vadovėlius;
 • rengia Lietuvos kariuomenės RIS doktriną ir RIS srities taktikos vadovėlius;
 • analizuoja ir apibendrina informaciją apie operacijų ir mokymų metu identifikuotas pamokas RIS srityje;
 • vadovaujantis identifikuotomis pamokomis tobulina doktrinas ir taktikos vadovėlius bei tikslina reikalavimus koviniam rengimui RIS srityje.

Įrašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *