Apie valdybą

Valdybos paskirtis – užtikrinti veiksmingą karinių operacijų planavimą bei koordinuoti Lietuvos kariuomenės pajėgų ir atskirų karinių vienetų veiklą, susijusią su karinėmis operacijomis.

Karinė operacija – kariniai veiksmai vykdant strategines, taktines ar administracines karines užduotis (misijas) ir mokymus.

VALDYBOS J5 UŽDAVINIAI:

 • rengti karinių operacijų planus, dalyvauti karinių operacijų vadovavimo ir palaikymo procesuose;
 • rengti Jungtinio štabo veiklos planus, koordinuoti Lietuvos kariuomenės pajėgų ir atskirų karinių vienetų veiklą, susijusią su karinių operacijų vykdymu;
 • vadovaujantis strateginės vadovybės sprendimais koordinuoti Lietuvos kariuomenės vienetų dalyvavimą tarptautinėse karinio bendradarbiavimo programose ir projektuose;
 • dalyvauti organizuojant jungtinius Lietuvos kariuomenės ir tarptautinius mokymus;
 • dalyvauti rengiant kariuomenės jungtinių pajėgų, kariuomenės pajėgų rūšių ir funkcinių sričių doktrinas ir taktikos vadovėlius.

VALDYBOS J5 FUNKCIJOS:

 • organizuoja karinių operacijų planavimą ir planų atnaujinimą;
 • dalyvauja operacijų valdymo ir palaikymo procesuose;
 • organizuoja Jungtinės operacijų planavimo grupės ir Jungtinės veiklos planavimo grupės darbą;
 • dalyvauja operacijų eigos vertinime ir, vadovaujantis identifikuotomis pamokomis, organizuoja operacinių planų atnaujinimą;
 • inicijuoja ir koordinuoja padalinių pasirengimą tarptautinėms operacijoms;
 • dalyvauja finansinių išteklių operacijų vykdymui planavime;
 • dalyvauja NATO, ES ir kitų tarptautinių organizacijų operacijų (NACIONALINIAME) planavimo procese;
 • koordinuoja identifikuotų padalinių pasirengimą budėjimui NATO reagavimo pajėgose, ES kovinėje grupėje bei kitų tarptautinių organizacijų pajėgose;
 • koordinuoja karinių operacijų planavimą žemesniuose štabuose;
 • rengia trumpalaikius ir perspektyvinius Jungtinio štabo veiklos planus;
 • koordinuoja Lietuvos kariuomenės pajėgų ir atskirų karinių vienetų veiklos planų, susijusių su karinėmis operacijomis, rengimą bei vykdymą;
 • teikia ataskaitas apie JŠ veiklos plano įvykdymą Jungtiniame štabe;
 • teikia pasiūlymus dėl Lietuvos kariuomenės pajėgumų naudojimo operacijose;
 • dalyvauja organizuojant jungtinius Lietuvos kariuomenės ir tarptautinius mokymus;
 • atstovauja JŠ sudarant dvišalio, trišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo planus;
 • planuoja JŠ bei koordinuoja karinių vienetų tarptautinį karinį bendradarbiavimą;
 • dalyvauja rengiant jungtinių pajėgų, kariuomenės pajėgų rūšių ir funkcinių sričių doktrinų ir taktikos vadovėlių dalis apibrėžiančias planavimo procesą;
 • organizuoja operacijų ir veiklos planavimo standartinių veiklos procedūrų JŠ tobulinimą ir atnaujinimą.

Įrašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *