Apie valdybą

Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Personalo ir administravimo valdyba J1 yra Jungtinio štabo struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jam keliamus uždavinius ir atliekantis Jungtinio štabo nuostatuose jam nustatytas funkcijas.

Personalo ir administravimo valdybos J1 paskirtis – užtikrinti efektyvų personalo planavimą ir jo dalyvavimą operacijose, personalo bei štabe rengiamų dokumentų administravimą.

PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO VALDYBOS UŽDAVINIAI:

 • planuoti žmoniškųjų išteklių poreikį operacijų vykdymui, koordinuoti ir kontroliuoti jo atranką ir komplektavimą;
 • administruoti Jungtinio štabo personalą;
 • užtikrinti Jungtinio štabo bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymą.

PERSONALO SKYRIAUS FUNKCIJOS:

 • vykdo operacijų standartines veiklos procedūras planuojant personalo poreikį operacijoms vykdyti, koordinuojant ir kontroliuojant jo atranką ir komplektavimą;
 • teikia socialinę paramą operacijose tarnaujantiems kariams ir jų šeimų nariams;
 • rengia informaciją apie karių dalyvavimą operacijose;
 • vykdo priskirto Jungtinio štabo viršininko operaciniam pavaldumui personalo administravimą, organizuoja karių, dalyvaujančių ir grįžtančių iš karinių operacijų, apdovanojimus;
 • vykdo Lietuvos kariuomenės pajėgų ir atskirų karinių vienetų kovinės parengties kontrolę savo kompetencijos ribose;
 • vykdo Lietuvos kariuomenės pajėgų ir atskirų karinių vienetų veiklos koordinavimą ir kontrolę savo kompetencijos ribose;
 • rengia kariuomenės jungtinių pajėgų, kariuomenės pajėgų rūšių bei funkcinių sričių doktrinų ir taktikos vadovėlių dalis, apibrėžiančias personalo planavimo procesą;
 • savo kompetencijos ribose dalyvauja karinio bendradarbiavimo programose.

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS FUNKCIJOS:

 • organizuoja Jungtinio štabo neįslaptintų ir įslaptintų dokumentų kanceliarijų darbą ir užtikrina Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių laikymąsi bei Jungtinio štabo darbuotojams teikia metodinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais;
 • koordinuoja dokumentų valdymo informacinės programos DocVIS naudojimą Jungtiniame štabe;
 • organizuoja periodišką naujojo Jungtinio štabo personalo apmokymą dirbti su DocVIS programa;
 • organizuoja Jungtinio štabo archyvo darbą;
 • redaguoja rengiamus įsakymus, nurodymus, raštus ir kitokius dokumentus;
 • verčia ir tikrina vertimą Jungtiniam štabui reikalingų dokumentų iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą;
 • koordinuoja Jungtinio štabo skyrių nuostatų, karių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareiginių nuostatų administravimą;
 • atsako už Jungtinio štabo privačių interesų deklaracijas;
 • renka informaciją apie Jungtinio štabo viršininko poreikį spaudiniams (proginiams atvirukams, plakatams, dėklams ir aplankams, vizitinėms kortelėms, blankams ir kt.), rengia suvestines ir paraiškas užsakymams KAM Leidybos ir informacinio aprūpinimo centrui, rūpinasi šių užsakymų atlikimo eiga bei spaudinių pristatymu į Jungtinį štabą;
 • pagal kompetenciją rengia Jungtinio štabo viršininko įsakymų ir raštų projektus.

Įrašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *