Iš Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės stovyklos Čagčarane pradedama išgabenti įranga

Iš Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės stovyklos Čagčarane pradedama išgabenti įranga. Pirmiausia ji bus transportuojama į tarpinius logistinius NATO operacijos taškus Afganistane, o iš ten – į Lietuvą. Gegužės 21 d. iš PAG stovyklos dviem JAV kariuomenės sraigtasparniais „Chinook“ išskraidintas pirmasis planinis karinis krovinys – šarvuotasis visureigis HMMWV ir kita stovyklos veikloje neplanuojama naudoti įranga.

Pirmasis krovinys iš Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės stovyklos išgabentas pagal Lietuvos vadovaujamos Pajėgų išvedimo koordinavimo grupės ir JAV kariuomenės logistikos specialistų aptartą pajėgumų transportavimo iš Goro provincijos logistinį planą ir jo įgyvendinimo etapus.

Šiam planui parengti gegužės 16-21 dienomis į Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės stovyklą buvo atvykusi JAV kariuomenės logistikos specialistų grupė.

Lietuvos ir JAV kariuomenių logistikos specialistai atliko krovinių parengimo transportavimui inspektavimą, paruošė reikalingą dokumentaciją, sudarė krovinių pakrovimo planus ir suderino jų transportavimo būdus į tarpinius logistinius taškus Afganistane.

Lietuva yra priėmusi spendimą iki 2013 metų pabaigos užbaigti Goro provincijos atkūrimo grupės misiją ir išvesti iš provincijos Lietuvos karius. Pagal Lietuvos Vyriausybės nutarimą misijos pabaigoje dalis PAG stovykloje esančios Lietuvos kariuomenės įrangos ir priemonių bus neatlygintinai perduota Afganistano valdžiai, o kita – pargabenta į Lietuvą. Tai įprasta praktika, kurią taiko ir kitos NATO valstybės.

Pagal planą Afganistano Vyriausybei bus perduodami gyvenamieji, sanitariniai, sandėliavimo konteineriai, jų įranga, generatoriai, įvairūs stovyklos statiniai, medicinos įranga ir kitos priemonės. PAG materialusis turtas ir toliau bus laipsniškai transportuojamas į tarpinius NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacijos logistinius taškus Afganistane, iš kur bus pargabentas į Lietuvą.

Stovyklos uždarymo ir turto išgabenimo darbus planuojama užbaigti iki šių metų rugsėjo – spalio. Tikslesnės datos priklausys nuo konkrečių aplinkybių ir galimybių tęsti stovyklos uždarymo darbus.

Lietuvos kariuomenės operacinių pajėgų išvedimo iš Goro provincijos organizavimu ir koordinavimu rūpinasi specialiai tam įsteigta pulkininko Sauliaus Rožėno vadovaujama Pajėgų išvedimo koordinavimo grupė. Šių metų pradžioje į Afganistaną atvykusi grupė parengė detalų Lietuvos kariuomenės operacinių pajėgų išvedimo iš Goro provincijos planą. Šis planas koordinuojamas su Afganistano Vyriausybe, NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. ISAF) vadovybe, PAG šalimis partnerėmis ir kitomis organizacijomis, kurių atstovai savo veiklą vykdo iš PAG stovyklos. Ši karių grupė sudaryta iš 8 įvairių sričių logistikos specialistų: logistikos karininkų, gamtos apsaugos, pastatų priežiūros, pakavimo bei judėjimo kontrolės specialistų.

Šiuo metu Goro provincijoje tarnauja jau paskutinė Lietuvos karių pamaina PAG-17, kuriai tenka ypatinga užduotis – užbaigti Lietuos vadovaujamos misijos veiklą ir perduoti atsakomybę už saugumą vietos saugumo pajėgoms. PAG-17 yra suformuota Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono pagrindu. Šio bataliono kariai jau antrą kartą dalyvauja misijoje Afganistane. PAG kariniam kontingentui vadovauja Artilerijos bataliono vadas pulkininkas Tomas Masaitis.

Afganistano Goro provincijoje veikianti Lietuvos vadovaujama provincijos atkūrimo grupė – bendra civilių ir karių misija, NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų dalis, kuri savo veiklą pradėjo 2005 metų vasarą. Afganistane vykstant atsakomybės perdavimo už saugumą nacionalinėms pajėgoms procesui ir praėjusių metų pabaigoje į jį įtraukus visą Goro provinciją, šiuo metu Gore veikiančios PAG pagrindinė užduotis – stiprinti vietos valdžios gebėjimus, didžiausią dėmesį skiriant patariamajai funkcijai.

Įrašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *